Valgte Embedsmænd

Overmester

Annelise Madsen

Undermester

Ann-Grethe Krusenstjerna-Hafstrøm

Sekretær

Bente Engstrøm Wøbbe

Kasserer

Ann Mansfeldt

Skatmester

Edith Elise Kjengaard

Fungerende eksmester

Ingelise Gavnbo

Storrepræsentant

Dorthe Topp Larsen

Storrepræsentant

Edith Elise Kjengaard