Valgte Embedsmænd

Overmester

Annelise Madsen

Undermester

Birgitte Arboe Larsen

Sekretær

Ann-Grethe Krusenstjerna-Hafstrøm

Kasserer

Ann Mansfeldt

Skatmester

Edith Elise Kjengaard

Fungerende eksmester

Jytte Muxoll Frydenlund

Storrepræsentant

Dorthe Topp Larsen

Storrepræsentant

Edith Elise Kjengaard